Občianske združenie Bratislava pre ľudí je nezávislou platformou pre občianskych aktivistoch, činných v jednotlivých mestských častiach Bratislavy, ktorí okrem rozvoja svojho bezprostredného okolia majú záujem aj o transparentný, efektívny a potreby ľudí zohľadňujúci vývoj hlavného mesta.

V mestských častiach Bratislavy pôsobí množstvo angažovaných, rozhľadených a spoločensky prospešne aktívnych ľudí, ktorí za roky svojej dobrovoľnej práce v prospech miestnej komunity dosiahli nepopierateľné výsledky. Občianske združenie Bratislava pre ľudí nechce, aby sme kvôli stromom nevideli les. Okrem hrdosti a príslušnosti k svojej štvrti sme všetci aj obyvateľmi slovenskej metropoly a bez jej úspešného napredovania sa budú aj jej mestské časti trvalo boriť s problémami.

Nehľadáme dôvody, prečo sa niečo nedá, hľadáme spôsoby, ako sa to dá. Spolupracujeme na dlhodobých projektoch s viacerými odborníkmi na akútne problémy nášho mesta a postupne ich budeme predstavovať širokej verejnosti.