Vrakuňa odkazuje Nesrovnalovi: KŠEFT LETISKA PREHRÁVAJÚ OBYVATELIA

Preložka cesty II/572, ktorá má byť prirodzeným predĺžením Galvaniho ulice spolu s obchvatom Vrakune, je v Územnom pláne Bratislavy zakreslená už od roku 2007. Napriek tomu dodnes neexistuje a jej realizáciu sprevádza tieň podivných kšeftov.

 

Neuveriteľná idylka

vrakunaV Bratislave sme už akosi zvyknutí na to, že nové cesty sa nestavajú, výtlky sa v lepšom prípade len lepia a ak aj náhodou nejaký projekt uzrie svetlo sveta, zväčša je odsúdený na dlhé roky do šuplíka. Dôvod býva prozaický, nie sú peniaze. Preto väčšina Vrakunčanov zrejme ani nezaregistrovala, keď bola do nového územného plánu v roku 2007 zakreslená preložka cesty II/572, inak aj spojnice našej mestskej časti s Ostredkami.

 

Zámer postaviť obchvat Vrakune, ktorý by odklonil tranzitnú dopravu od Pharosu popri bratislavskom letisku v smere na Most pri Bratislave dostal v roku 2012 nečakaný spád. Našiel sa investor ochotný výstavbu cesty zafinancovať, navyše bez toho, aby boli vynaložené akékoľvek verejné zdroje. Vrakuňa spolu s hlavným mestom, bratislavským letiskom a spoločnosťou 4. Kvadrant s.r.o. požiadali vtedajší Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranného pásma letiska. Tento úradný postup sa javil ako formalita, keďže cesta už bola po súhlase všetkých dotknutých orgánov zakreslená v územnom pláne a medzi žiadateľmi o výnimku bolo aj samotné Letisko M. R. Štefánika. Vrakunčania sa už pomaly tešili na život bez dopravných zápch.

Politická korupcia?

Projekt sa spočiatku vyvíjal pre Vrakuňu až príliš idylicky. V roku 2012 ale došlo po parlamentných voľbách k zmene vlády a Letisko M. R. Štefánika vo februári 2013 zmenilo riaditeľa. Ten na Letecký úrad SR poslal v júli 2014 nesúhlasné stanovisko s udelením výnimky z ochranného pásma letiska, hoci plánovaná cesta podľa predloženého odborného posudku vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Prof. Ing. Antonínom Kazdom, CSc. nijako nezasahuje do vzletových a približovacích priestorov pristávacej dráhy.

Niet sa však čo diviť. Kontroverzný riaditeľ letiska Ivan Trhlík sa okrem tohto počinu proti verejnému záujmu preslávil čistkami obrích rozmerov, keď sa za prvých šesť mesiacov vo funkcii zbavil približne 40 dlhoročných zamestnancov letiska.

Súkromná firma s verejným dlhom

Konanie sa tak začalo schizofrenicky komplikovať. Letisko M. R. Štefánika je na jednej strane dodnes jedným zo žiadateľov o povolenie výnimky a na druhej strane zasiela správnemu orgánu zamietavé stanoviská. Odvoláva sa pritom na zmenu svojich rozvojových plánov. Keď však bolo Dopravným úradom, nástupcom predchádzajúceho Leteckého úradu, vyzvané na ich predloženie, zaslalo iba arogantnú odpoveď, že „ako súkromná spoločnosť nevidíme dôvod v tejto súvislosti predkladať Dopravnému úradu ďalšie doklady, nakoľko ide o interné dokumenty našej spoločnosti“.

Na letisku asi zabudli, že ich jediným akcionárom je Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ich „súkromná“ spoločnosť v tom čase hospodárila s dlhom približne 57 miliónov eur. Dodnes tak ostáva vo vzduchu visieť otázka, za koho vlastne rezort dopravy pod vedením Jána Počiatka kope.

Zákulisný záujem vyhráva na body

Na základe zamietavého stanoviska bratislavského letiska vydal v auguste 2014 Dopravný úrad rozhodnutie o zastavení konania. Spoločnosť 4. Kvadrant s.r.o. podala opravný prostriedok a rozhodnutie bolo zrušené pre porušenie zákona.

V októbri 2015 Dopravný úrad žiadosť o udelenie výnimky opäť zamietol. Len aby sa nezabudlo, aj jeho predsedu a podpredsedu navrhuje do funkcie Ján Počiatek (SMER-SD), podobne ako je to u riaditeľa Letiska M. R. Štefánika.

To už ale začala biť na poplach aj Mestská časť Vrakuňa. Tá sa v uplynulých rokoch stala v rannej a poobednej špičke prakticky neprejazdná. Masívna výstavba v priľahlých obciach na juhovýchode Bratislavy spravila svoje. Rad vozidiel doslova blokuje cestu od Mostu pri Bratislave a celú Hradskú ulicu prakticky až do Ružinova.

Občania oslovili primátora, starosta Kuruc prišiel s petíciou

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa podala proti zamietnutiu výnimky rozklad, rovnako tak spravil investor. Hlavné mesto Bratislava pod vedením nového primátora Iva Nesrovnala opravný prostriedok nepodalo, hoci je účastníkom celého konania. Vraj to nestihli, no súdny človek si pomyslí svoje.

Na poplach už bijú aj občania, založili občianske združenie Vrakuňa 2572. Spolu vyzvali primátora Nesrovnala na podniknutie všetkých dostupných krokov na pomoc katastrofálnej dopravnej situácii v našej mestskej časti. Oslovili aj predsedu Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta Jozefa Uhlera. „Chceme mať čisté svedomie, že sme využili skutočne všetky dostupné prostriedky, aby sme Vrakunčanom pomohli. Proti zákulisným záujmom sa však bojuje len ťažko“, povedala pre naše periodikum predsedníčka združenia Vrakuňa 2572 Ľubica Husárová.

Starosta Vrakune Martin Kuruc sa rozhodol riešiť neúnosný dopravný kolaps v mestskej časti petíciou. Petičný výbor sa usiluje získať čo najviac podpisov za urýchlené dobudovanie obchvatu Vrakune od Pharosu po Ráztočnú ulicu a za dobudovanie terminálov integrovanej dopravy v Ružinove a vo Vrakuni.

Petíciu môžete podporiť svojim podpisom na miestnom úrade alebo elektronicky na webstránke www.vrakuna2572.sk. Petičný hárok si tu môžete aj stiahnuť a získať bližšie informácie.

Chronológia úsilia o obchvat Vrakune

rok 2007 – územný plán predpokladá zriadenie predĺženie Galvaniho ulice a obchvat Vrakune

máj 2012 – Spoločná žiadosť na udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska

máj 2012 – Prerušenie konania o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska

júl 2014 – Letisko M. R. Štefánika vzalo späť súhlasné stanovisko s udelením výnimky z ochranných pásiem letiska

august 2014 – Zastavenie konania o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska

marec 2015 – Zrušenie rozhodnutia o zastavení konania

júl 2015 – Vrakuňa žiada Dopravný úrad o akceptovanie verejného záujmu vo veci prekládky Hradskej ulice

október 2015 – Zamietnutie výnimky Dopravným úradom

október 2015 – Vypracovanie odborného stanoviska k zamietnutiu výnimky

október 2015 – Podanie opravného prostriedku spoločnosťou 4. Kvadrant s.r.o. proti zamietnutiu výnimky Dopravným úradom

november 2015 – spustenie petície za riešenie dopravného kolapsu vo Vrakuni

november 2015 – Výzva OZ Vrakuňa 2572 primátorovi Bratislavy, aby sa hlavné mesto pripojilo k podanému opravnému prostriedku proti zamietnutiu výnimky Dopravným úradom

(bpl)

 

Tento článok bol prečítaný 368 krát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *